Thuế phí khi mua bán bất động sản

Thuế phí khi mua bán bất động sản đã được quy định rất rõ ràng. Theo quy định của pháp luật việc thực hiện đầy đủ các thủ tục đóng thuế, phí. Là điều kiện bắt buộc để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng bất động sản. Trong khi trên thực tế, đa số người mua, người bán đều khá lúng túng. Và chưa rõ họ cần phải thực hiện những nghĩa vụ tài chính gì, với định mức ra sao. Việc này cũng là một trong những trở ngại nhất định khi các bên tiến hành mua bán bất động sản.

Thuế phí gồm có thuế thu nhập cá nhân của người bán với thuế suất 2%, lệ phí trước bạ 0,5% và phí thẩm định hồ sơ khoảng 0,15% giá trị chuyển nhượng bất động sản. Và phí công chứng theo quy định của Bộ Tài Chính.

Các loại thuế phí khi mua bán bất động sản
Các loại thuế phí khi mua bán bất động sản

1. Thuế phí khi mua bán bất động sản đầu tiên phải kể đến đó là. Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản? Là khoản thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác( sau khi đã tính các khoản được giảm trừ) vào ngân sách nhà nước.

Theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân 2012. Hoạt động chuyển nhượng bất động sản phát sinh thu nhập sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân.
Trong đó, cá nhân có thu nhập ( người bán) là đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành không cấm việc các bên tự thỏa thuận người nộp thuế. Do đó, nếu tại hợp đồng chuyển nhượng ghi nhận người mua chịu thuế thu nhập cá nhân. Thì bên mua sẽ có quyền thay mặt bên bán thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải đóng khi chuyển nhượng bất động sản như sau:

Căn cứ thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài Chính và các văn bản hướng dẫn, Sửa đổi bổ sung kèm theo Thi thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản được tính như sau:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán bất động sản
Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán bất động sản

Lưu ý: Giá chuyển nhượng do 2 bên thỏa thuận. Nhưng không được thấp hơn đơn giá mà UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm tính thuế.

Nếu cá nhân phát sinh thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được miễn thuế thu nhập cá nhân:

Trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân khi mua bán bất động sản
Trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân khi mua bán bất động sản

2. Thuế phí khi mua bán bất động sản thứ hai phải kể đến đó là. Lệ phí trước bạ là gì? Căn cứ Điều 2, Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Và các văn bản sửa đổi bổ sung kèm theo (Nghị định 140/2016/NĐ-CP) thì người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, khi tiến hành giao dịch chuyển nhượng bất động sản. Thì người mua có nghĩa vụ đăng ký biến động trong thời hạn 30 ngày. Kể từ ngày làm giấy tờ mua bán hợp pháp và phải nộp lệ phí trước bạ. Nếu các bên có thỏa thuận bên chuyển nhượng (người bán) nộp lệ phí trước bạ thì thực hiện theo thỏa thuận đó.

Cách tính lệ phí trước bạ trong giao dịch bất động sản:

Cũng theo quy định tại nghị định 140/2016/NĐ-CPThì cách tính lệ phí trước bạ nhà đất được xác định như sau:

Công thức tính lệ phí trước bạ nhà đất
Công thức tính lệ phí trước bạ nhà đất

3. Thuế phí khi mua bán bất động sản thứ ba phải kể đến đó là. Một số các loại thuế phí khác khi thực hiện chuyển nhượng bất động sản như sau.

  • Phí công chứng, chứng thực: Theo quy định của Luật đất đai năm 2013. Thì hợp đồng chuyển nhượng bất động sản bắt buộc phải được công chứng. Trừ trường hợp một bên hoặc các bên giao dịch là tổ chức được phép hoạt động kinh doanh bất động sản. Sẽ được công chứng nếu có yêu cầu của các bên. Do đó người bán và người mua phải thực hiện ký kết hợp đồng dưới sự chứng kiến của công chứng viên. Và nộp thuế phí theo quy định tại TT 257/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính.
  • Lệ Phí, phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài Chính thì một số loại phí, lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận gồm:
Lệ phí và phí thẩm định khi làm giấy chứng nhận
Lệ phí và phí thẩm định khi làm giấy chứng nhận

Trên đây là một số thông tin mà muavabannha24h.com.vn sưu tầm, và tìm hiểu. Bài viết này mang tính chất cung cấp thông tin tham khảo đến quý khách hàng. Mọi văn bản có thể hết hiệu lực hoặc thay đổi bổ sung. Theo từng thời điểm nên quý khách hàng vui lòng liên hệ để được giải đáp. Hotline: 0937827726 . Email: phongkinhdoanhduan5@gmail.com.

Xin cảm ơn quý khách hàng đã xem bài viết! Chúng tôi hy vọng bài viết sẽ cung cấp những thông tin hữu ích đến quý khách hàng!

Trả lời